Tot onze schok zijn er nogal wat fouten en omissies ontdekt in het voorgaande verslag, nr.36, over najaar 1988. Aanvankelijk werden enkele fouten doorgegeven door waarnemers, die eigen waarnemingen niet of incorrect weergegeven vonden, maar toen iets grondiger naar de gegevens gekeken werd, bleek dat vooral onder het hoofdje ‘beste dagen’ zoveel incorrecte gegevens gepresenteerd zijn, dat een correctie hier op z’n plaats is. In het hier na volgende wordt voornamelijk de gecorrigeerde versie van de ‘beste dagen’ gegeven. Enkele andere verbeteringen worden met name genoemd.