Dit verslag vormt in meerdere opzichten een unicum. Ten eerste omdat het de roerige zeetrekjaren ’80 afsluit. Ten tweede omdat waarschijnlijk nimmer een zeetrekverslag zo lang op zich heeft laten wachten. Des te opmerkelijker omdat nog nooit zo veel mensen meewerkten. Droevig is dan ook te constateren dat dit verslag reeds achterhaald is door het gepubliceerde overzicht van zeetrek in de jaren ’80 (Sula 8:12 1/2). Tevens behoort dit verslag tot de laatste in zijn soort. De volgende verslagen zullen in een andere vorm gepubliceerd worden.