Een totaal van 10417 ex. (4.9 ex/h) was een nieuw najaarsrecord. ZH nam hiervan 16% voor haar rekening, NH 59% en WD 25%. De uurgemiddelden per deelgebied waren: ZH 2.2 ex/h (92% Z), NH 8.6 ex/h (81% Z) en WD 7.1 ex/h (92% W). Er waren twee aug.-waarnemingen (beide in NH). In NH en ZH kwam de trek vanaf eind okt. met enkele tientallen per uur op gang. In WD liepen de aantallen iets later tot dit niveau op. De trek piekte in WD eind nov. en in NH eind dec.