Dit jaar wil de Vlelenwerkgroep met een aantal enthousiaste liefhebbers van wilde planten het Groote Vielen-gebled gaan onderzoeken. We zullen ons allereerst richten op een aantal gemakkelijk te herkennen en eenvoudig op naam te brengen plantensoorten. Denk bijvoorbeeld aan dotterbloem, waterdrieblad, krabbescheer, kale jonker enz.. Met deze inventarisatie kunnen wij een bijdrage leveren aan de activiteiten die landelijk, in FLORONverband, worden uitgevoerd. FLORON, Stichting Florlstlsch Onderzoek Nederland, is een nog jonge organisatie die zich ten doel heeft gesteld de activiteiten van amateur-floristen in Nederland te coördineren. Voor het veldwerk heeft FLORON een handleiding samengesteld. Half april wil ik hierover een informatie-avond beleggen. Handleiding en kaartmateriaal is dan beschikbaar. Ook kunnen dan excursiedata worden gepland.