Eind vorig Jaar ontving Theunis Piersma de Herman Klomp-prijs voor zijn ornithologisch werk en in het bijzonder voor het artikel ’Hink, stap of sprong? Reisbeperkingen van arctische steltlopers door voedselzoeken, vetopbouw en vliegsnelheid’ in Limosa, 1987. Het artikel geeft een duidelijk en origineel overzicht van feiten en inzichten over de steltlopertrek en de factoren, die daar op van invloed zijn. Theunis Piersma werd 15-6-1958 geboren in Hemelum. Na het Atheneum in Sneek ging hij in 1976 biologie studeren in Groningen. Na dienstweigering en enkele jaren ’biologenwerkeloosheld’, werkt hij nu op het N.I.O.Z., het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Zee te Texel. Hij doet (promotie)onderzoek naar de energiehuishouding (eten en poepen) van de Kanoetstrandloper. Theunis Piersma is tevens één van de initiatiefnemers van de steltloperexpedities naar Afrika. Vij wilden meer van hem weten en zochten hem op. Op 18 april kwamen we met de boot van 11 uur aan op Texel. Ons eerste interview! Na een kwartier bemerkten we dat het N.I.O.Z. vlak bij de haven ligt. Theunis Piersma was de afspraak niet vergeten en sleepte ons enthousiast mee door het instituut en over het eiland, waar wij met schrik zagen hoe de bollenvelden oprukken tot vlak aan de rand van de natuurgebieden. Langzamerhand kregen we in de gaten dat deze show mede bedoeld was om het interview te ontlopen. Die vlieger ging echter niet op, hij kon er niet meer onderuit. Het interview vond ’s middags plaats bij hem thuis.