In de herfst van 1989 kwant de gemeente Achtkarspelen met een plan om door het natuurgebied polder Rohel een recreatief fietspad aan te leggen. De FFF tekende bezwaar aan, in samenwerking met de Friese Milieuraad. Deze actie bad succes: het fietspad gaat voorlopig niet door. In dit artikel achtereenvolgens een beschrijving van het gebied, de argumenten tegen het fietspad en een kort overzicht van het verloop van de actie, die in Buitenpost voor enige opschudding zorgde.