Al geruime tijd worden onder auspiciën van het Nederlands Stookolieslachtoffer Onderzoek (NSO) tellingen uitgevoerd van olieslachtoffers en andere dode vogels die langs de kust zijn aangespoeld. Tijdens dergelijke tellingen werden in januari 1986 twee Alken gevonden, afkomstig uit Ierland en wel één op Schiermonnikoog en één op Ameland. De telling op Schiermonnikoog vond plaats op 26 januari. Op 14 km strand lagen 70 Zeekoeten, 7 Alken en 2 Alk/Zeekoeten. Op het Noordzeestrand tussen paal 7 en 8 lag een geringde Alk met een groene kleurring om de ene poot en een metalen ring (BRITISH MUSEUM LONDON M 35538) om de andere poot. De vogel was vrij vers en had geen uitwendige olievervuiling.