In 1989 werd een begin gemaakt met een groots opgezet projekt, waarbij de flora van Nederland geïnventariseerd wordt op basis van kmblokken. De Stichting Floron (Floristisch Onderzoek Nederland) kent, naast een Landelijk Coördinator, ruim twintig Districtscoördinatoren. In Friesland zijn dat ondergetekenden, tevens medecOördinatoren van het Plantenferbân van de FFF. In een voorbeeldige samenwerking met het al bestaande kader binnen de FFF komt de inventarisatietrein hier langzaam doch zeker in beweging. In dit artikeltje willen wij ingaan op de voorlopige, eerste resultaten en de blikken richten naar de nabije toekomst.