van der Ploeg D.T.B. 1990, De Nederlandse Breedbladlge Fonteinkruiden, uitgave KNNV. De gedegen studie van het geslacht Potamogeton, de grote veldkennis, de systematiek en de duidelijke tekeningen en beschrijvingen maken het boekje bijzonder waardevol voor de florlst. Achtereenvolgens worden van elke soort behandeld: veldkenmerken en bijzonderheden, vindplaatsen, voorkomen en hybriden.