Bij het schrijven van een artikel over een ecologische verbindlngszône in het stroomdal van de Rijd/Bouwepet in de Trynwâlden ontstond de behoefte om de ideeën over natuurontwikkeling eens in een wat wijder verband te plaatsen. De disharmonie tussen mens en natuur is al ongeveer 4000 jaar geleden begonnen.De vroegste ingrijpende menselijke invloeden op de natuur en het landschap stammen vermoedelijk uit het Neolithicum, de jonge Steentijd (c. 2000 – 1500 v. Chr.). Jacht en visserij waren nog belangrijke bestaansmiddelen, maar daarnaast kwamen landbouw en veeteelt op. De mens bezat ploeg- en hakwerktuigen en huisdieren als hond, rund, schaap en varken. De mens werd onafhankelijker van de wisselvallige natuur en vestigde zich op gunstige plaatsen.