De plannen voor de weg Leeuwarden-Aldtsjerk bevinden zich momenteel in een fase van Inspraak. De Vlelenwerkgroep en met haar andere natuur- en milieuorganisaties en belanghebbenden sturen inspraakreactles naar Gedeputeerde Staten van Friesland, waarin de weg afgewezen wordt (zie vorige Twirre). Een ieder kan tot eind september zljn/haar inspraakreactle sturen naar Gedeputeerde Staten, Tweebaksmarkt 52, 8911 KZ Leeuwarden. Op grond van de inspraakreactles kunnen Gedeputeerde Staten of in een later stadium Provinciale Staten het plan voor de weg Intrekken. Laten we hopen dat dit inderdaad gebeurt. Het bespaart tevens een hoop energie en onnodige trammelant.