In de periode 1976 t/m 1979 verscheen ”Vogels in Friesland”, een lijvig boekwerk in drie delen, uitgegeven door de In 1971 opgerichte Stichting Avifauna Friesland. Een gigantisch werk was volbracht. Sindsdien is het lang stil geweest rond de Stichting. Begin dit jaar echter is de Stichting Avifauna Friesland nieuw leven in geblazen. Op 1 mei 1990 vond de bestuurswisseling plaats. De redactie was benieuwd wat de plannen zijn en sprak met de nieuwe voorzitter. Het interview vond plaats op donderdag 18 october op het ”redactiekantoor” te Leeuwarden met het uitzicht op de schepen langs de Emmakade.