In het weekend van 6 en 7 oktober 1990 vierde het I.V.N., district Friesland, haar 30-jarig jubileum met tal van natuur- en mllieueducatieve activiteiten. Op de vrijdagmiddag ervoor werd het jubileumweekend officiëel geopend in het Fries Natuur Museum. De consulent Natuur- en Milieu- Educatie van het IVN, Herman Sieben, hield bij die gelegenheid een korte inleiding. De redactie heeft hem gevraagd deze inleiding voor Twirre te bewerken.