Ook in 1987 en 1988 hebben verschillende FFFers steltlopers, meeuwen en sterns geringd. In dit verslag zijn de gegevens verwerkt van de ringers: Meinte Engelmoer, Arend Timmerman en Klaas Koopman. Met name Jakob Bijlsma, Bram en Ineke Meijer, Reinder v.d. Meulen, Freek Nijland, Jaring Roosma en Keimpe Visser hebben intensief geholpen bij het vangen van de vogels. Het verslag is veel korter dan voorgaande verslagen. Vangsten en terugmeldingen zijn ”compact” weergegeven in tabelvorm. Het uitlichten van een soort ter bespreking zoals dat in het verleden wel gebeurd is, was ditmaal niet goed mogelijk. De aantallen gevangen vogels zijn weergegeven in tabel 1.