29 oktober 1990 Ook het afgelopen seizoen bruiste de FFF van de aktlvltelten op vleermuizen-, vogel- en plantengebled. Het bestuur is nog bezig met de invulling van de gewenste medecoördlnator (naast Vybren Lok) voor het Fügelferbêm. Diverse subsidies zijn toegezegd of nog in aanvraag. De Raad van State heeft de Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee en o.a. de FFF (voorlopig) in het gelijk gesteld met betrekking tot de golfbaan "De Aanleg" op Ameland. Ricus Engelmoer heeft vanuit onze vereniging bijzonder verdienstelijk actie gevoerd. Inspraak- of bezwaaractle loopt op het ogenblik tegen de weg Aldtsjerk-Leeuwarden, het hotelplan Tjeukemeer en het recreatieplan GeasterlAn-Sleat. Voor dit laatste punt is Trlnus Haitjema onze man.