Vanaf de oprichting in 1978 ben ik secretaris van de Vlelenwerkgroep geweest. In september is daaraan een eind gekomen. Het is welletjes na 12 jaar. Enige uitleg is misschien op zijn plaats. Het oorspronkelijk doel, behoud en bescherming van de natuur rond de Groote Wielen, is door de Vlelenwerkgroep met vasthoudendheid nagestreefd en deels dichterbij gebracht. De grote natuurwaarde van het Groote Vielen-gebied wordt tegenwoordig alom erkend en is bij het publiek bekend. Het grootste deel heeft of krijgt binnenkort een beschermde status. Vooral de laatste 5 jaar heeft de Vlelenwerkgroep zich ontwikkeld tot een gezaghebbende natuur- en milieugroep voor de regio ten noordoosten van Leeuwarden. De afgelopen 12 jaar heb ik veel tijd en energie in de Vlelenwerkgroep gestoken. Daarnaast brachten de activiteiten veel publiciteit met zich mee. Daardoor werd op den duur de beeldvorming van de Vlelenwerkgroep teveel geconcentreerd rond één persoon. De Vlelenwerkgroep was aan nieuwe gezichten toe. De beslissing is verder versneld door nieuwe activiteiten mijnerzijds, zoals het hoofdredacteurschap van Twlrre. Overigens blijf ik nog wel actief voor de Vlelenwerkgroep met het coördineren van de biologische werkzaamheden, zoals onderzoek en excursies, Het bestuur, met Jaap Qldenbroek uit Leeuwarden als nieuwe secretaris, zal op haar eigen wijze met het werk doorgaan en zich blijven Inzetten voor natuur en milieu in onze omgeving. Succes ermee! Rest mij nog een ieder te bedanken, voor de prettige contacten en medewerking bij mijn activiteiten en omzwervingen voor de Vlelenwerkgroep. In het veld of bij overleg, we komen elkaar weer tegen.