De aandacht van de meeste Friese vogelaars is van oudsher vooral gericht geweest op de weidevogels. Eigenlijk weten we daarom niet zo erg veel over de broedvogels van de bosgebieden in Friesland. In 1989 echter heeft SOVON verschillende bosterreinen van Staatsbosbeheer in zuidelijk Friesland geïnventariseerd op broedvogels. In dit (eerste) artikel bericht Rob Vogel over de broedvogels van de boswachterij Gaasterland. In 1988 is Staatsbosbeheer een samenwerkingsverband aangegaan met S.O.V.O.N. (Samenwerkende Organisaties Vogelonderzoek in Nederland). Dit samenwerkingsproject, waarvan Staatsbosbeheer de financiering verzorgt, houdt in dat SOVON informatie over broedvogels op Staatsbosbeheer-terreinen verzamelt. In de meeste gevallem worden dan door medewerkers van het SOVON-bureau terreinen onder de loep genomen, waar binnen afzienbare termijn een beheersplan wordt opgesteld. Bij een beheersplan wordt door Staatsbosbeheer ondermeer aangegeven hoe de aanwezige natuurwaarden kunnen worden behouden of verder kunnen worden ontwikkeld. Voor een goed doortimmerd beheersplan zijn actuele gegevens over met name broedvogels en vegetatie onontbeerlijk.