In november 1987 werd in Friesland een begin gemaakt met een systematische inventarisatie van mossen. Dit onderzoek, dat plaats vindt onder de vlag van de FFF, wordt uitgevoerd door de schrijvers van dit artikel. Jaarlijks worden de verzamelde gegevens gepresenteerd in een rapport ’Mossen in Friesland’. Deel 1 (1987-1988) en deel 2 (1988-1989) zijn intussen verschenen. Dit artikel geeft een samenvatting van deel 1, met het accent op een aantal "topics".