Na een succesvolle oproep in Twirre heeft de Wielenwerkgroep in 1990 voor het eerst systematisch plantenonderzoek verricht. Een plantenwerkgroep van zeven personen heeft in wisselende samenstelling een aantal blokken bij de Groote Wielen, in de Ryptsjerksterpolder en in de Binnemiede, onderzocht op de zogenaamde FLORON-aandachtsoorten. In vijf km-blokken werden totaal 25 aandachtssoorten aangetroffen. De meeste soorten zijn van vochtige milieus: Dotterbloem, Egelboterbloem, Gele ganzebloem, Korenbloem, Wilde kamperfoelie, Grote kattestaart, Kikkerbeet, Echte koekoeksbloem, Krabbescheer, Gele Lis, Moerasspirea, Penningkruid, Pinksterbloem, Gele plomp, Poelruit, Speenkruid, Echte valeriaan, Veenpluis, Wateraardbei, Waterdrieblad, Waternavel, Waterviolier, Grote wederik, Wilde bertram, Zwanebloem. Daarnaast zijn het Ottema-Wiersma reservaat, een erf in Gytsjerk en de ”Vlinderberm” langs de Canterlandseweg te Gytsjerk op planten onderzocht. Dit betrof alle soorten. Een verslagje volgt nog. We zijn van plan om komend jaar door te gaan met het plantenonderzoek. Mogelijk beperken we ons dan niet meer tot de FLORON-aandachtsoorten, maar ”nemen we alles mee” wat ons in het zicht komt. Wie interesse heeft om hieraan mee te doen op een aantal vrije zaterdagochtenden, die melde zich bij ondergetekenden. Je wordt dan uitgenodigd op een vergadering, waar we onze strategie uitstippelen.