Mede dankzij de ontwikkeling van de ”bat-detector”, is het vleermulzenonderzoek de laatste jaren vrij populair. De hoge geluiden, waarmee vleermuizen zich in het landschap oriënteren en insecten opsporen, kunnen met dit apparaat hoorbaar worden gemaakt voor het menselijk gehoor. Naast het onderzoek in de zomer- en winterverblijven Is men nu ook in staat vleermuizen tijdens de nachtelijke uren in het veld te volgen. Het is een nieuwe manier van onderzoek, waarbij nog veel pionierswerk te verrichten is. Dit artikel gaat in op gedrag en leefgebied van vleermuizen en toont de stand van zaken van het vleermuisonderzoek in Friesland.