HURDEGARYP – De Wielenwerkgroep bestaat 12,5 jaar. Ieder jaar organiseert de in december 1978 opgerichte club van natuurliefhebbers zes of zeven excursies. Op zaterdag 1 juni werd een kanotocht naar het Ottema Wiersma reservaat bij Hurdegaryp gemaakt. Tevens werd het daarnaast gelegen ‘eiland’ de Sippenfennen met een bezoek vereerd. In de twee prachtige natuurgebieden, die eigendom zijn van It Fryske Gea, werd een twintigtal excursiedeelnemers door Freek Nijland van de Wielenwerkgroep en door natuurgids Jacob Bijlsma wegwijs gemaakt. De start was bij kanoverhuur ‘It Bûtenfjild’ bij Broeksterwoude, op een koude, winderige eerste juni-dag, ‘s morgens om zes uur. Sommige deelnemers hadden geen of zeer weinig kano-ervaring, zodat het aan boord gaan hier en daar enigszinsbeverig geschiedde. Maar grote problemen, bleven uit en in konvooi koersten de elf ranke scheepjes in westelijke richting. Onderweg kwam Jacob Bijlsma woorden tekort om alles wat hij zag op de deelnemers over te brengen. De rijke natuur op en om Houtwiel en Valomstervaart bleek voor hem nauwelijks geheimen te kennen. Met een ongeremd enthousiasme vertelde hij over fazanten, scholeksters, tureluurs, wulpen, grutto’s, kieviten, karekieten, rietzangers en al die andere vogels die het gebied bewonen. Het zijn ongeveer vijftig verschillende soorten in totaal. Ook de aan de oevers passerende plantenwereld werd met een gedegen uitleg veel dichter bij de mensen gebracht. Zo kwamen de excursisten te weten, dat de in berenburg en deventer koek verwerkte kalmoes een rietachtige waterplant met een geribbelde bladrand is, die in het voedselrijke water van de Valomstervaart uitstekend gedijt. Het is één van de plusminus 230 plantensoorten die het gebied rijk is.