Afs de ganzen vormen de eenden de talrijkste groep vogels in het Groote Wlelen-gebied. De pleisterende vogels zijn geteld met een telescoop met vergroting 20-45x. Zonder telescoop is determineren en tellen van grote groepen rustende vogels op grote afstand niet goed mogelijk. Het tellen van grote groepen vogels kan zeer aantrekkelijk zijn, vooral in het besef dat de droge getallen bij kunnen dragen tot een beter Inzicht in de biologische rijkdom van (natuur)gebleden en daarmee tot bescherming van soorten en natuurgebieden.