Sterker dan waar ook staat de natuur in Nederland onder grote druk. Wie de percentages van bedreiging en uitsterven in Nederland op zich laat inwerken, zakt haast de moed in de schoenen... In haar Natuurbeleidsplan (1990) verwoordt de regering haar plannen voor behoud van de Nederlandse natuur. Aspecten van dit NBP stonden centraal in het symposium "Hoe maakbaar is natuur?", dat 15 november jl. in Leeuwarden gehouden werd onder auspiciën van de FFF. In de concrete uitwerking van het NBP spelen allerlei overheids- en seml-overheidsorganen een rol; van de Landinrichtingsdlenst, Staatsbosbeheer en de waterschappen tot de provinciale "Landschappen" en Natuurmonumenten. Echter ook vrijwilligers spelen een niet onaanzienlijke rol in behoud en versterking van onze natuur.