In het kader van de Floron-inventarisaties heb ik in 1989 vlakbij het buurtschap Heidehuizen (uitloper van de bossen van Olterterp) een voor mij onbekende zegge gevonden. In 1990 kon het gedroogde materiaal niet met zekerheid op naam worden gebracht. Dus moest er in 1991 duidelijkheid worden gezocht. Jacob Koopman en Karst Meijer waren bereid om samen met mij het moerasbos binnen te trekken, waar wij de Elzenzegge aantroffen. De Elzenzegge is een polvormende zegge met boogvormig overhangende, scherp driekantige, 30-80 cm lange halmen. De grasgroene, vlakke bladeren lopen geleidelijk in een punt uit. De talrijke aartjes zijn aan de top vrouwelijk en aan de voet mannelijk (voor een ultgebrelde beschrijving; Zeggen in Limburg, 1988).