Tot nu toe zijn er in Nederland van de Grote egelskop Sparganium erectum twee ondersoorten bekend: Sparganium erectum ssp. erectum (Grote egelskop) en Sparganium erectum ssp. neglectum (Blonde egelskop). Deze laatste is zeldzaam te noemen, maar de verspreiding is onvoldoende bekend.