Symposium Op 15 november heeft het FFF-symposlum ’Hoe maakbaar is natuur’ plaatsgevonden. Terugkijkend kunnen we het symposium als geslaagd beschouwen. Het begeleidend symposiuranummer van Twirre was bijzonder verzorgd. Een ieder heeft dit kunnen constateren, hulde aan de redactie! Omdat op deze wijze de inhoud van de lezingen voldoende bekend mag worden verondersteld, beperk ik me tot enkele opmerkingen over de discussie. De eerlijkheid gebiedt toch ook enkele kritische opmerkingen te maken. Het symposium was aan de ene kant bedoeld als ontmoeting tussen natuurbeschermers en mensen, die meer uit hoofde van hun beroep met natuurbescherming te maken krijgen, zoals boeren, waterschapsbestuurderen en dergelijke. Ze waren er wel, maar hebben zich nauwelijks in het gesprek gemengd. De discussie is dan ook niet zo van de grond gekomen, als we wel zouden willen. Wel hebben verschillenden van hen in de wandelgangen te kennen gegeven, het initiatief van de FFF op prijs te stellen.