Tweeëneenhalf Jaar geleden organiseerden FFF en Wielenwerkgroep het symposium ’Natuur in ontwikkeling’. Dit werd zo'n succes, dat het FFF-bestuur het initiatief genomen heeft voor een nieuw symposium. Opnieuw als onderwerp natuurontwikkeling. Niet uit armoede van ideeën, maar omdat dit onderwerp weliswaar minder nieuw maar bepaald niet minder actueel is. Er is sinds het vorige symposium heel wat gebeurd op het natuurvlak. Natuur en milieu zijn nog sterker naar het centrum van de publieksbelangstelling opgeschoven. Het Natuurbeleidsplan is de Tweede Kamer gepasseerd en de provincies zijn met een nadere uitwerking ervan aan de slag getogen. En de bedreigingen voor natuur en landschap zijn nog onverminderd actueel.