Vooral sinds het verschijnen van het Natuurbeleidsplan is ’natuurontwikkeling’ een tamelijk bekend begrip voor wie zich met natuur bezighoudt. Het begrip kan ook aanleiding zijn voor misverstanden. Dit artikel gaat over de betekenis van natuurontwikkeling in de natuurbescherming, over uitgangspunten, achtergronden, beleid en uitvoering. Ook wordt ingegaan op de relatie tussen natuurontwikkeling en natuurbehoud en -herstel. Duidelijk wordt, dat natuurontwikkeling fundamenteel anders is dan toepassing van de relatienota natuurbeheer.