Staatsbosbeheer beheert vanaf haar oprichting in 1899 staatsnatuurgebieden en -bossen in Nederland. Dit artikel gaat over de marges waarbinnen het het beheer en de beheersveranderingen zich afspelen.