’Buitendijks natuurproject van internationale allure’; ’Doorsteken van zomerkaden’; ’Per kabelbaan naar de Blikvelden’; de krantenkoppen logen er niet om. Er is veel te doen om de (nog vage) plannen met Friesland buitendijks. Hoe werkt dit uit voor de natuur, hoe denkt de plaatselijke bevolking over de plannen? Allemaal vragen, waar nog geen antwoord op is. Tot nu toe is in de discussie de huidige betekenis voor (broed)vogels van Friesland buitendijks nog niet duidelijk naar voren gekomen. Het wordt hoog tijd hier aandacht aan te schenken. In 1991 heeft voor het eerst een gebiedsdekkende broedvogelinventarisatie plaatsgevonden langs de Waddenzee in het kader van een internationaal project. In Friesland is een groot deel van de inventarisaties verricht door de Werkgroep Wadvogels, waarin FFF-ers en BFVW-vogelwachtleden samen werken. Dit artikel geeft een verslag van de inventarisaties, die in 1991 op de kwelders en zomerpolders van buitendijks Friesland tussen Zwarte Haan en Holwerd door de werkgroep zijn uitgevoerd.