Het is niet aan een leder gegeven om jaarlijks vele tientallen ”inheemse” planten van een rode lijst-soort uit de grond te rukken en zich er nog in te verheugen ook. Een op het eerste gezicht trouwens nogal merkwaardig gedrag voor een natuurliefhebber. Plaats van handeling: onze groentetuin (”een erf in Glekerk”) op de hoge zandgronden; Jaargetijde: augustus/september; Betreffende plant: Akkerandoorn Stachys arvensis.