Tijdens werkzaamheden voor It Fryske Gea op 11 oktober vorig jaar werd door mij in de vijver van een eendenkooi te Lytse Geast Herfststerrekroos Callitriche hermaphroditica gevonden. voorkomen in Nederland in de 20ste eeuw is de plant slechts op enige plaatsen in het noordoosten des lands gevonden, vooral aan de noordwestrand van Overijssel en in het aangrenzende deel van de Noordoostpolder (Weeda, 1988). Hierbij komt nu de meer in het noordwesten gelegen nieuwe vindplaats te Lytse Geast in Friesland.