Wet het oog op de aanwijzing van nieuwe natuurgebieden (’tweede tranche Relatienota’) is in 1991 is een deel van de Zwagermieden (300 ha) onderzocht op broedvogels en op flora en vegetatie. In februari jl. zijn de resultaten van dit onderzoek gepubliceerd in een FFF-rapport. Dit artikel geeft een globaal beeld van het onderzoek en de resultaten.