mei 1992 Op de jaarvergadering zijn drie zaken aan de orde geweest die het verdienen hier aan de orde gesteld te worden. 1) De omzetting van de ”Wadvogelwerkgroep” in ”Wadvogelwerkgroep FFF/BFVW” is voorlopig vastgelopen: het hoofdbestuur van de BFVW weigert hieraan zijn fiat te verlenen. Belangrijkste argument lijkt dat de BFVW niet graag zijn relatie met de agrarische wereld op het spel zet. De plannen Frieslandbuitendijks, waar de werkgroep over meedenkt, liggen immers nogal gevoelig. Op praktisch vlak blijven BFVW’ers en FFF’ers uiteraard gewoon gezamenlijk actief. Het FFF-bestuur blijft de ontwikkelingen met interesse volgen.