In 1978 is de Wielenwerkgroep opgericht, naar aanleiding van recreatieve plannen van Leeuwarden voor de Binnemiede in het kader van het Groene Ster plan. Een belangrijk strijdpunt is steeds geweest de mogelijke aanleg van een doorgaand recreatief fietspad door de Binnemiede. Het weldevogelgebied is uitermate kwetsbaar voor verstoring. In 1984 na 6 jaar bakkeleien met als hoofdrolspelers de gemeenten Tytsjerksteradiel, Leeuwarden, de provincie en de Wielenwerkgroep leek het pleit beslecht ten voordele van de natuur. Een bezwaarschrift van Leeuwarden tegen het niet opnemen van een fietspad in het bestemmingsplan werd door de provincie Friesland verworpen. Leeuwarden legde het hoofd echter niet geheel in de schoot en kwam in 1989 toch weer met een fietspad door de Binnemiede op de proppen bij de herinrichtingsplannen voor de Groene Ster. In 1990 kwam de Binnemiede in beheer bij It Fryske Gea. Het fietspad leek weer naar de achtergrond gedrongen. Toch kwam eind 1991 de provincie weer met een fietspad door de Binnemiede op de proppen in het ontwerp-fietspadenplan. Alles leek voor niets te zijn geweest. De Wielenwerkgroep heeft daarop in een gesprek met ambtenaren van de gemeente Leeuwarden en de provincie en in een schriftelijke inspraakreactie een alternatieve route ten westen van de Murk door de Bullepolder voorgesteld. Er was immers duidelijk geworden, dat de vraag naar een fietspad tussen Gytsjerk en Leeuwarden niet zou aflaten. Daarom leek het ons beter om zelf met een voorstel te komen, dat minder schadelijk was voor de natuur en voor de fietsers misschien wel mooier. Op 22 maart 1992 werd duidelijk, dat de provincie dit alternatief overnam. Hiermee is een eind gekomen aan bijna 14 jaar strijd rond het fietspad. De rust blijft bewaard in de Binnemiede. De initiatieven van mensen voor de natuur blijken niet altijd voor niets. Freek Nijland