Na vier uitgebreide verslagen van de FFF-steltloperringgroep over de Jaren 1980 tot en met 1986 verscheen in 1990 een kort verslag over 1987 en 1988 (Twirre 1 (4); 9). Daarna zijn geen verslagen meer verschenen. Dit artikel (verslag) maakt de ontstane achterstand goed.