In 1991 heeft de Wielenwerkgroep de Binnemiede/Weeshuispolder op broedvogels geïnventariseerd. De resultaten voor de Kemphaan (Philomachus pugnax) waren aanleiding tot dit artikel. Het beschrijft de ontwikkeling van de broedpopulatie van de Kemphaan rond de Groote Wielen tussen 1975 en 1991 en gaat in op de perspectieven om de soort te behouden. Het artikel is geschreven op basis van een hoofdstuk uit het in Juni 1992 door de Wielenwerkgroep uitgebrachte rapport ’Broedvogels van de Binnemiede/Weeshuispolder 1975-1991’.