Volgens de FLORON-Rode Lijst (1990) is 37,3» van de plant esoor ten van de Nederlandse flora bedreigd. De Rode Lijst geeft een momentopname van een nog steeds sterk doorzettende negatieve tendens. Door de 'voorzichtige' methode die deze Rode Lijst hanteert, is het beeld nog optimistisch. Meer overeenstemmend met de werkelijkheid is in dit verband een percentage van 50. Veel mensen hebben het idee dat de achteruitgang vooral 'franjesoorten' betreft: planten 'die hier eigenlijk niet thuishoren'.