De belangstelling voor de natuur in de directe leefomgeving neemt de laatste jaren steeds meer toe. Er blijkt een grotere bereidheid om daadwerkelijk op een verantwoorde manier met onze dagelijkse leefomgeving om te gaan. Deze belangstelling blijkt onder meer uit een groeiend aantal boekwerken op het gebied van natuurlijke inrichting en -beheer. Twee daarvan passeren in het onderstaande de revue.