Afschot zilvermeeuwen Schiermonnikoog?: Staatssecretaris Dzsingisz Gabor verleent geen afschot vergunningen voor zilvermeeuwen op Schiermonnikoog. Hierom was gevraagd door plaatselijke boeren en door de vogelwacht aangezien veel weldevogelkuikens door Zilvermeeuwen werden gegrepen en verorberd. Bermbeheer: In verschillende gemeenten wint een meer ecologische benadering van bermbeheer terrein, waardoor wilde planten meer kansen krijgen. De gemeente Opsterland is met haar ecologisch natuurbeheer één van de pioniers in Friesland. De gemeente Smallingerland laat een onderzoek doen naar het voorkomen van plantensoorten in bermen en sloten met het oog op toekomstig ecologisch beheer.