In februari 1992 verschenen de eerste en tweede druk van de Atlas van de Nederlandse zoogdieren. Daarin wordt een overzicht gegeven van de verspreiding van alle in Nederland in het wild levende zoogdiersoorten. In november is de derde druk verschenen. Dit artikel bespreekt de verspreiding van zoogdieren in Friesland. Vergeleken met het aantal vogelsoorten dat in Nederland voorkomt, is het aantal soorten zoogdieren maar bescheiden: 65. In Friesland komen er maar 40 van voor. Een stuk minder dan bijvoorbeeld in Limburg, waar men voor Nederland bijzondere soorten als Hamster Cricetus cricetus, Grote bosmuis Apodemus flavicollis, Eikelen Hazelmuis Eliomys quercinus en Muscardinus avellanarius kan aantreffen en waar ’s winters in de mergelgroeven tal van vleermuissoorten hun winterslaap doorbrengen. Wel zijn er in Friesland vertegenwoordigers van alle zeven systematische orden die in Nederland voorkomen: 7 insecteneters, 8 vleermuizen, 9 landroofdieren, 2 zeeroofdieren, 1 hoefdier, 11 knaagdieren en 2 haasachtigen.