Op het landelijke congres Verantwoord Faunabeleid, dat zes natuur- en milieuorganisaties hielden op 4 april 1992, zette mr. A.J. Cnoop Koopmans namens de organisaties de toon met een helder en Fundamenteel betoog over de grondslagen voor het beleid voor onze in het wild levende zoogdieren en vogels. De directe aanleiding voor het congres was de discussie over het nieuwe faunabeleid van het Rijk, hiervoor heeft staatssecretaris Gabor van Natuurbeheer een ontwerp opgesteld met de titel ’Nota Jacht- en Wildbeheer’. Dit artikel is overgenomen uit het juni-nummer van ’Natuur en Milieu’. Het is een weergave van de rede, die mr. Cnoop Koopmans op het congres heeft gehouden. De redactie van Twirre vindt de rede voldoende belangwekkend, om ook in Friesland onder de aandacht te brengen. ’Faunabeleid’ is iets anders dan ’faunabeheer’. In de opvatting van de zes natuur- en milieuorganisaties moet het beheer minimaal zijn. Er is zelfs beleid denkbaar dat bestaat uit nonbeheer, dus uit niets doen.