Âlde Feanen wetland?: De aanwijzing van de Alde Feanen als ’wetland’ is aanstaande. De ambtelijke voorbereiding is rond. Aanwijzing als wetland betekent, dat het gebied Internationale erkenning krijgt als nat natuurgebied, waarvoor extra beschermende maatregelen geboden zijn. Blauwe Zone: Als uitvloeisel van het Natuurbeleidsplan worden er in het kader van het Structuurschema Groene Ruimte op diverse plaatsen in Nederland ’strategische groenprojecten’ ontwikkeld, waarin de natuur versterkt wordt. De provincies hebben hierin een voortrekkersrol. In Friesland gaat het om de de ’Blauwe Zone’, ongeveer de driehoek Leeuwarden-Drachten-Akkrum. Twee belangrijke natuurgebieden liggen hier al: de Alde Feanen en de Groote Wielen. Belangrijke elementen van het plan zijn: verbinding van beide natuurgebieden door ecologische verbindingszones en uitbreiding van de Âlde Feanen met nieuw moerasgebied. Over de plannen onstond in de pers veel opschudding.