De jaarvergadering 1993 wordt gehouden op vrijdag 26 februari. Noteer deze datum alvast in de agenda. Naast het’gewone’ werk zullen er verschillende belangrijke zaken aan de orde komen, waaronder: Twirre, verder als zelfstandige stichting?. Voor het actualiseren van het organisatieschema zal ik de tweede helft van december weer alle coördinatoren en ieder, die op het schema vermeld staat, bellen voor de laatste stand van zaken. Dat is ook een goede gelegenheid om signalen van allerlei aard door te seinen naar het bestuur. Misschien is het goed om ’s een lijstje aan en klaar te leggen.