Het bestuur van de Wielenwerkgroep is veranderd. Voorzitter is nu Jaap Oldenbroek, secretaris is na twee Jaar ‘relatieve rust’ Freek Nijland en penningmeester Dick Goslinga. Ties van Valen, die jarenlang voorzitter is geweest stopt ermee (drukke werkzaamheden) maar blijft wel actief lid. Ties bedankt!