Dit is het vierde artikel over de vogels van de Groote Wielen. Uit de resultaten van tien jaar vogels tellen door de Wielenwerkgroep blijkt de omgeving van de Groote Wielen een aantrekkelijk biotoop voor roofvogels. Het artikel geeft een beeld van het voorkomen van de verschillende soorten roofvogels gedurende het Jaar. De uilen komen aan bod in een later artikel In de periode 1978-1987 zijn 11 soorten roofvogels waargenomen. Hiervan zijn drie soorten broedvogel in het gebied (figuur 1). Het landschep is zeer gevariëerd. Van west naar oost vindt een overgang plaats van een open naar een meer besloten landschep: van klei-op-veen- en veengraslanden, kleine meren en moerassen naar graslanden op zandgrond met houtsingels/wallen. Door een rijk dierenleven is de omgeving van de Groote Wielen aantrekkelijk voor verschillende soorten roofvogels. Enkele soorten profiteren ’s winters vooral van de aanwezigheid van tienduizenden pleisterende watervogels.