Op de studiedag ’Natuurbeheer buitendijks’, georganiseerd door de wadvogelwerkgroep FFF was maar één vrouw aanwezig, Anky Woudstra van de Waddenvereniging. Haar lezing over de achtergronden voor de keuze van beheer en ontwikkeling van de natuur in buitendijks Friesland maakte op de redactie veel Indruk. Onderstaand artikel is een bewerking van die lezing.