Binnen de natuurbeschermingswereld in Nederland wint de visie terrein, dat Jacht strijdig is met bescherming en beheer van natuurgebieden. In deze visie wordt echter geen recht gedaan aan de wezenlijke functie van de mens als (laatst overgebleven) groot roofdier in het ecosysteem. De menselijke soort heeft zich gedurende 99 procent van haar geschiedenis in leven gehouden door het verzamelen van plantaardig voedsel en bejagen van wild. Hoewel de tijdschaal van het menselijk bestaan ongeveer drie miljoen jaar omspant, dateren de vroegste sporen van jagersvolken in Nederland van ca. 250.000 jaar geleden. Het benutten van in het wild levende dieren en planten is zo oud als de mensheid zelf. Tot op heden wordt over de hele wereld verspreid gejaagd op talloze soorten vogels, zoogdieren, vissen, reptielen, schelpdieren en zelfs op Insecten. Tevens worden allerlei soorten eieren van vogels, slangen en schildpadden gezocht voor consumptie. Daarnaast worden vruchten, knollen en paddestoelen verzameld als voedsel en voor medicinale- en cosmetische doeleinden.