In de zomer 1992 op zaterdag 27 juni brachten ondergetekenden een bezoek aan enkele sloten langs de Sanjesreed te Oentsjerk. Deze sloten stonden bekend om een speciale plantengroei. Vooral het voorkomen van een drietal zeldzame kruisingen van verschillende fonteinkruiden, namelijk Potamogeton x zizii, P. x fluitans en P. x decipiens, had onze belangstelling. Al gauw bleek echter dat we als gevolg van al te rigoreuze onderhoudswerkzaamheden aan de sloten onze verwachtingen niet al te hoog moesten stellen. We begrepen, dat de landerijen tegenover een proefboerderij er voorbeeldig bij moesten liggen, maar de aanblik van de strakke sloten temidden van intensieve raaigrasweiden was voor ons teleurstellend.