Plantenharen: De KNNV heeft een boek uitgegeven getiteld ’plantenharen’. In 64 bladzijden wordt een overzicht gegeven van alle aspecten van plantenharen: van de verschillende typen plantenharen tot en net de grote verscheidenheid aan functies. Het grootste gedeelte van het boek bestaat uit microscoopfoto’s, die alle genoemde facetten duidelijk laten zien. Het boek is verkrijgbaar in de boekhandel voor f 23,50 of door f 28,-- (incl. verzendkosten) over te naken op gironummer 13028 t.n.v. KNNV-uitgeverij te Eindhoven onder vermelding van ’Plantenharen’.